Skipulagsmál

Skipulagsmál heyra undir skipulags- og byggingarfulltrúa. Skipulags- og byggingarnefnd fer með skipulagsmál í umboði bæjarstjórnar samkvæmt Skipulagslögum nr. 123/2010 og Skipulagsreglugerð nr. 90/2013.
Nefndin mótar stefnu í skipulags- og byggingarmálum og gerir tillögur til bæjarstjórnar í þeim málum.

2017- Vinnslutillaga vegna breytinga á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Garðs 2013-2030

Gögn vinnslutillögunnar:

Aðalskipulag
Aðalskipulag er stefnuyfirlýsing bæjarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar innan bæjarfélagsins.

Aðalskipulag í gildi:

Aðalskipulag 2013 - 2030:

Deiliskipulag
Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkaða reiti sem byggð er á aðalskipulagi og kveður nánar á um útfærslu þess.
Í deiliskipulag er gerð nánari grein fyrir m.a. notkun lands, lóðar, íbúðar-, atvinnu- og þjónustuhúsnæðis, stofnana, leiksvæða og útivistarsvæði

Klappa- og Teigahverfi.

Í skipulagsvefsjá á vef Skipulagsstofnunar má nálgast upplýsingar um gildandi skipulagsáætlanir.
Skipulagsvefsjá.

Svæðisskipulag Suðurnesja 2008-2024.
Leiðarljós


Framkvæmdaleyfi
Framkvæmdaleyfi fyrir Fitjalínu 2
Framkvæmdaleyfi vegna sjóvarna.


Skipulag byggðar og mótun umhverfis: Hvernig getur þú haft áhrif?
Leiðbeiningar um hlutverk almennings í mótun umhverfis.

Nánari upplýsingar er að fá hjá Skipulags- og byggingafulltrúa í síma 422 0200 eða á netfangið: jonben@svgardur.is

 

Færðu mig upp fyrir alla muni!