2469

 

 

Ekkert orð er skrípi, ef það stendur á réttum stað.
- Vettvángur dagsins.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskráning

Gjaldskrá fyrir fasteignagjöld 2016

Fasteignagjöld

Fasteignaskattur
Fasteignaskattur reiknast sem eftirfarandi hlutfall af fasteignamati mannvirkja og lóða:
A. 0,4 % Íbúðir og íbúðarhús, sumarbústaðir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði.
B. 1,32% Opinberar byggingar.
C. 1,6% Allar aðrar byggingar.
 
Holræsagjald vegna fráveitu
Holræsagjald reiknast 0,15% af fasteignamati húsa og lóða, skv. reglugerð.
 
Lóðarleiga
Lóðarleiga reiknast 1,0% af fasteignamati lóðar, þrátt fyrir ákvæði í lóðarleigusamningum útgefnum af Sveitarfélaginu Garði um 2,0% lóðarleigu af fasteignamati.
 
Sorphirðu-og sorpeyðingargjald.
Sorphirðugjald á hvert sorpílát kr. 14.225.
Sorpeyðingargjald kr. 23.210
 
Gjalddagar fasteignagjalda verða tíu, sá fyrsti þann 1. febrúar og sá síðasti þann 1. nóvember.
Staðgreiðsluafsláttur 5% er veittur af fasteignaskatti og holræsagjaldi séu þau gjöld að fullu greidd eigi síðar en 20. febrúar 2016.
 
Sérstakar reglur gilda um afslætti og niðurfellingu fasteignaskatts til elli- og örorkulífeyrisþega.
 

Félagasamtök geta óskað eftir styrk til greiðslu fasteignagjalda. Sjá reglur um styrkveitingar Sveitarfélagsins Garðs á móti álögðum fasteignaskatti.

 

 

 

 

Færðu mig upp fyrir alla muni!