3828

 

 

Ekkert orð er skrípi, ef það stendur á réttum stað.
- Vettvángur dagsins.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskráning

Val á tillögum að nýju nafni

21. mars

Skipuð var nefnd til að undirbúa tillögur að nafni á nýtt sveitarfélag. Nefndin kallaði eftir tillögum frá almenningi og bárust 392 tillögur. Að mati nafnanefndarinnar er mikilvægt að valið verði nýtt nafn á sameinað sveitarfélag, sem íbúar geta sameinast um. Heitin Garður og Sandgerði og Sandgerðingar og Garðmenn verða að líkindum notuð áfram yfir byggðakjarna og íbúa þess, en hið nýja nafn verður stjórnsýsluheiti sveitarfélagsins.

Í ljósi þess var ákveðið að tillögur sem vísa til eldri heita sveitarfélaganna komi ekki til álita, svo sem tengingar við Sandgerði, Garð, Gerðahrepp eða Miðneshrepp.

Við yfirferð tillagna var jafnframt horft til viðmiða Örnefnanefndar, en sú nefnd þarf að veita jákvæða umsögn um tillögur að nöfnum á sveitarfélög.

Nafnið skal samrýmast íslenskri málfræði og málvenju. Æskilegt er út frá málfræðisjónarmiðum að nafn sveitarfélagsins beri með sér að um stjórnsýslueininguna sveitarfélag sé að ræða, þ.e. að heiti sveitarfélaganna endi til dæmis á -hreppur, -bær, - kaupstaður, -byggð, -þing o.s.frv., en sveitarstjórnarlögin gera hins vegar ekki þá kröfu.

Nafnið skal tengjast viðkomandi svæði sérstaklega. Ef nafn sem óskað er staðfestingar á tengist einnig svæði sem ekki tilheyrir viðkomandi sveitarfélagi er gerð krafa um að viðkomandi sveitarfélag nái yfir meirihluta þess svæðis sem nafnið tengist og að meirihluti íbúa svæðisins búi í því sveitarfélagi. Jafnframt liggi fyrir að önnur sveitarfélög á svæðinu sem kunna að tengjast nafninu mótmæli því ekki sérstaklega að nafnið verði notað af sveitarfélaginu.

Mynd klippt úr auglýsingu um nýtt nafn á sveitarfélag.
Færðu mig upp fyrir alla muni!