2768

 

 

Ekkert orð er skrípi, ef það stendur á réttum stað.
- Vettvángur dagsins.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskráning

Myndarlegur stuðningur við geðfatlaða á Suðurnesjum

Jóhanna Sigurðardóttir félags- og tryggingamálaráðherra og Árni Sigfússon bæjarstjóri í Reykjanesbæ undirrituðu í gær samkomulag um eflingu dagþjónustu við geðfatlaða á Reykjanesi. Einnig var skrifað undir samninga við SSS, HSS og Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra um stuðning við uppbyggingu á þjónustu við geðfatlaða á Suðurnesjum.

Samkomulagið við Ríkisvaldið er gert í samræmi við stefnu og framkvæmdaáætlun ráðuneytisins 2006 - 2010 um eflingu þjónustu við geðfatlaða sem ber nafnið Straumhvörf.

Einnig var við sama tækifæri skrifað undir samninga við Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra um stuðning við uppbyggingu á þjónustu við geðfatlaða á Suðurnesjum.

Samkomulag um Straumhvörf felur í sér að varið verður 28,8 milljónum króna á árunum 2008 - 2010 til þess að styðja eftirtalin verkefni:

Stuðningur við Björgina
Athvarfið Björgin er starfrækt í Reykjanesbæ. Stefnt er að því að flytja starfsemina í stærra og hentugra húsnæði. Nágrannasveitarfélög munu koma að rekstrinum ásamt Reykjanesbæ. Einnig koma Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi og Sjálfsbjörg að rekstrinum. Í starfsemi Bjargarinnar er lögð áhersla á að styrkja og virkja hvern einstakling miðað við getu hans og áhuga, einnig er sérstök áhersla lögð á starfsendurhæfingu. Styrkur til athvarfsins er tvenns konar, annars vegar styrkur til greiðslu á húsaleigu vegna starfseminnar og hins vegar styrkur til að tryggja ráðningu iðjuþjálfa í 100% stöðu.

Geðteymi
Geðteymi sem Félagsþjónustusvið Reykjanesbæjar og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hafa sett á fót með aðild forstöðumanns Bjargarinnar. Teymið veitir geðheilbrigðisþjónustu í samfélaginu, á heimavelli fólks með það að markmiði að draga úr eða koma í veg fyrir innlagnir á sjúkrahús. Teymið er nú skipað fagfólki (lækni, hjúkrunarfræðingi og félagsráðgjafa) Stefnt er að því að efla teymið um 1,2 stöðugildi sérfræðings (iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, sálfræðings). Framlag félags- og tryggingamálaráðuneytisins er hlutdeild (1/3 stöðugildi) á móti Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (1/3 stöðugildi) og sveitarfélögum á Suðurnesjum (1/2 stöðugildi).

Nýjar íbúðir
Auk þess sem að framan greinir munu Straumhvörf í þessum mánuði fá afhentar sex nýjar íbúðir fyrir geðfatlaða við Seljudal í Reykjanesbæ. Framlag ráðuneytisins vegna þeirra kaupa eru 27 miljónir króna, auk þess mun Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi, með stuðningi Straumhvarfa, hefur umsjón með því að nauðsynleg þjónusta sé veitt í íbúðunum í samræmi við lög um málefni fatlaðra nr. 50/1992. Áætlaður kostnaður við þjónustu í íbúðunum á þessu ári er 35 milljónir króna.

Straumhvörf - verkefni félags- og tryggingamálaráðuneytisins er með samkomulagi þessu og kaupum á nýjum íbúðum að verja um 90 milljónum króna til að stuðla að því að geðfatlaðir fái notið sín sem fullgildir borgarar samfélagsins.

Samkomulag við SSS
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS) og Reykjanesbær f.h. Bjargarinnar athvarfs geðfatlaðra á Suðurnesjum undirrituðu í gær samning varðandi uppbyggingu stoðþjónustu í málefnum geðfatlaðra á Suðurnesjum, sem lýtur að endurhæfingu. Samningurinn er upp á 12 milljónir króna á ári. Í samningnum felst að SSS greiðir fyrir eitt stöðugildi stuðningsfulltrúa og hálft stöðugildi sérfræðings. Þá tekur SSS þátt í rekstri húsnæðis fyrir hluta starfseminnar og greiðir einnig hlutdeild í öðrum rekstri.

Markmið með samningi þessum er að efla þjónustu við geðfatlaða á Suðurnesjum í samstarfi við ríki, Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra (SMFR) og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) annars vegar með rekstri athvarfs og hins vegar með geðteymi.

Í samningi SSS og Bjargarinnar er eftirfarandi tekið fram:
Tilgangur athvarfsins er að vera vettvangur fyrir fólk á Suðurnesjum með geðfötlun eða geðröskun, sem er utan stofnunar, óvinnufært og/eða félagslega einangrað. Jafnframt að veita stuðning til aukinnar virkni í athöfnum daglegs lífs svo og að efla frumkvæði þeirra til þátttöku í samfélaginu.
Tilgangur geðteymis er að styðja fólk á Suðurnesjum með geðfötlun eða geðröskun til þátttöku og virkni í athöfnum daglegs lífs og draga úr stofnanna innlögnum.

Texti og myndir af vef Víkurfrétta

Fimmtudaginn 17. janúar kl. 20:00 – 22:00 munu kennararnir Inga Rósa Þórðardóttir, Kristjana Kjartansdóttir og Sigrún Franklín, bjóða íbúum og öðru áhugasömu fólki upp á sagnakvöld í boði Sveitarfélagsins Garðs.

Saga Hraðfrystihúss Gerðabátanna er mjög áhugaverð en með tilkomu fyrirtækisins efldist byggðin. Inga Rósa, sem er afkomandi útvegsmanna í Garði, kynnti sér söguna og vill miðla henni áfram til íbúa og annarra gesta.

Kristjana er fædd og uppalin í Garði . Hún kynnti sér sögu menningar og menntunar á kreppuárunum. Íbúar í Garði voru ótrúlega duglegir á þeim árum í menningar- og menntamálum og verður gaman að heyra hvað þeir gerðu í þeim efnum.

Sigrún heldur sig við minjar. Á síðasta sagnakvöldi fyrir ári síðan flutti hún efni um letursteina en nú eru það yngri minjar, vindmyllur og brunnar sem enn má sjá leifar af en eru óðum að gleymast. Fróðlegt verður að rifja upp hvernig hvorutveggja þjónaði mannfólki í Garði á fyrri hluta tuttugustu aldar.

Á milli atriða verður fjöldasöngur. Veitingahúsið Flösin verður opin.
Tilvalið að taka með sér vinkonur og vini og skella sér á sagnakvöld, njóta menningararfleiðar og góðra veitinga í leiðinni.

Ritið Sagnaslóðir á Reykjanesi I sem byggir á efni fyrri sagnakvölda verður á tilboðsverði þetta kvöld.

sjf menningarmiðlun ehf
sjf@internet.is

Smelltu hér til að skoða auglýsingu um lóðirnar.

Umsóknareyðublöð og nauðsynlegar upplýsingar er að finna hér á síðunni undir hnappnum til vinstri Skipulag og framkvæmdir og smella síðan á hnappinn lausar lóðir


Þá samþykkti bæjarráð einnig síðdegis að veita björgunarsveitinni styrk til greiðslu fasteignagjalda af fasteign Björgunarsveitarinnar Ægis, Þorsteinsbúð. Auk þess fær björgunarsveitin árlegan styrk sem getið er um í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2008.

Stuðningur Sveitarfélagsins Garðs hefur í gegnum árin verið mikilvægur í starfsemi Björgunarsveitarinnar Ægis. Björgunarsveitin hefur síðustu ár unnið að mikilli endurnýjun á húsnæði og búnaði sveitarinnar. Þannig er húsnæði björgunarstöðvarinnar í Garði allt endurnýjað og bílaflotinn hefur einnig verið endurnýjaður. Þá er ýmis björgunarbúnaður nýr, en með stuðningi bæjaryfirvalda í dag gefst Björgunarsveitinni Ægi enn frekara tækifæri til að endurnýja búnað sinn og tæki. Björgunarsveitin er að kaupa nýjar Tetra-fjarskiptastöðvar og þá verður á næstu vikum ráðist í smíði á sérútbúinni óveðurskerru.

Frétt af vf.is. ;1200559454
246;Leiksýning fyrir börn sunnudaginn 27. janúar; Sveitarfélagið Garður býður til leiksýningar í Samkomuhúsinu
sunnudaginn 27. janúar kl. 14:00.

Sýnt verður barnaleikritið Landið Vifra eftir Þórarin Eldjárn í uppfærslu Möguleikhússins.

Leikritið hentar vel 2 – 10 ára börnum en allir eru velkomnir.
Mikilvægt er að börn séu í fylgd fullorðinna.

Færð á Garðvegi er þung þessa stundina og ekki fyrir illa búna bíla að fara þar um. Björgunarsveitarmenn frá Björgunarsveitinni Ægi í Garði hafa verið í allan morgun að aðstoða fólk í umferðinni, sem hefur ekki komist leiðar sinnar sökum ófærðar.

Talsverður skafrenningur er nú á helstu leiðum á Suðurnesjum.

Frétt af vf.is.

Mynd: Björgunarsveitarmenn á ferð og flugi á Sandgerðisvegi fyrir rúmri klukkustund.

Undirritaður var í dag samningur á milli Sveitarfélagsins Garðs og Björgunarsveitarinnar Ægis í Garði. Sveitarfélagið mun greiða 2.000.000. kr. styrk til smíða á sérútbúinni óveðurskerru og til kaupa á fjarskiptabúnaði. Björgunarsveitin Ægir hefur unnið gott verk í byggðarlaginu og reynst íbúum og sveitarfélaginu afar vel við erfiðar aðstæður. Mikil uppbygging hefur átt sér stað undanfarið hjá Björgunarsveitinni þar sem húsnæði hefur verið endurnýjað ásamt ýmsum nauðsynlegum búnaði. Sveitarfélagið vill með þessu framtaki undirstrika mikilvægi sveitarinnar fyrir samfélagið og sem aðili í æskulýðsstarfi í bænum. Samkvæmt fulltrúum Björgunarsveitarinnar kemur styrkurinn sér mjög vel þar sem smíði á óveðurskerrunni sé aðkallandi verkefni.

Smelltu hér til að skoða auglýsingu um nýtt hverfi miðsvæðis í Garði.

Allar upplýsingar má finna hér á síðunni með því að smella á hnappinn Skipulag og framkvæmdir hér til vinstri á síðunni og velja síðan lausar lóðir.

Gerðaskóla voru afhentar veglegar gjafir á fyrstu dögum ársins.

Kvenfélagið Gefn færði skólanum að gjöf Talgervil, ætluðum nemendum með lestrarörðugleika. Talgervill er búnaður sem les upp rafrænan texta.

Hjónin Sigurður Ingvarsson og Kristín Guðmundsdóttir ásamt fjölskyldu þeirra, færðu skólanum að gjöf 200.000 krónur sem ætlaðar eru til kaupa á kennslugögnum fyrir nemendur með sérþarfir. Gjöfin er gefin í minningu sonar Sigurðar og Kristínar, Sigurðar Sigurðssonar, sem lést árið 1985.

Þessar gjafir sýna ómetanlegan hlýhug í garð skólans og nemenda hans.
Kunnum við gefendum innilegustu þakkir fyrir.

Sveitarfélagið Garður bauð til leiksýningar í Samkomuhúsinu síðastliðinn sunnudag og var aðsókn sérstaklega góð.
Leiksýningin markaði upphaf fjölbreyttrar dagskrár sem einkenna mun afmælisár bæjarins en Sveitarfélagið Garður fagnar 100 ára afmæli í sumar.

Leikritið Landið Vifra er byggt á hinum vinsælu barnakvæðum Þórarins Edljárns og eru ljóðin sett í skemmtilegan búning á mjög einfaldan máta. Í landinu Vifra leika hinar fjölmörgu persónur kvæðanna lausum hala en þar má m.a. finna Guðmund á Mýrum sem borðar bækur, karlinn með orðasugu í eyra sem ekkert vill gera nema heyra og losarakarlinn sem allt vill losa. Mjög gaman var að sjá að viðbótartexta hafði verið bætt inní ljóðin en þannig urðu til nýjar og nánari sögur í kringum persónurnar. Leiksýningin var sannarlega vel heppnuð og telst án efa góð byrjun á afmælisári Garðbúa.
Allar nánari upplýsingar um viðburði á afmælisárinu er að finna á heimasíðu Garðs, www.svgardur.is en hver viðburður verður nánar auglýstur sérstaklega.

Vikan 14. – 18. janúar s.l. var Gleðivika í leikskólanum Gefnarborg. Gleði er eitt af lífsgildunum fimm sem unnið hefur verið með í tengslum við þróunarverkefnið Virðing og jákvæð samskipti.
Núna erum við á þriðja og síðasta ári verkefnisins og því ákváðum við að vera með eina viku sem við tileinkum hverju lífsgildi.
Í Gleðivikunni var margt skemmtilegt gert s.s. hattadagur hjá starfsfólkinu, náttfatadagur hjá bæði börnum og starfsfólki og síðan var sameiginleg samvera á föstudeginum þar sem gleðin réð ríkjum í skemmtilegum leikjum og ýmsu fleira.

Vert er að benda á að allar upplýsingar um leikskólann er að finna á heimasíðu hans, http://gefnarborg.svgardur.is .

252;Reykjanes-upplýsingarit;
Ferðamálasamtök Suðurnesja hafa í samvinnu við Ferðamálasamtök Íslands gefið út veglegt 32 síðna upplýsingarit um Reykjanes. Ritinu er dreift í 15 þúsund eintökum hér heima og erlendis
og er aðal markhópurinn erlendir ferðamenn sem sækja Ísland heim.

Myndmálið er ráðandi í ritinu en að sögn Kristjáns Pálssonar, framkvæmdastjóra Ferðamálasamtaka Suðurnesja, eru það fyrst og fremst ljósmyndir sem höfða til ferðamanna þegar þeir taka ákvörðun um hvað þá langar að sjá og skoða. Myndirnar eru m.a. eftir Ellert Grétarsson, Ragnar Th Sigurðsson og Oddgeir Karlsson og innihalda helstu náttúruperlur Reykjanesskagans auk svipmynda úr mannlífi.

Ritið er hægt að nálgast á PDF formi á heimasíða Ferðamálasamtaka Suðurnesja, www.reykjanes.is

Frétt af vf.is

Blásið verður til Dags leikskólans næstkomandi miðvikudag, 6. febrúar í fyrsta sinn og svo ár hvert á þeim degi eftir það, en þann dag árið 1950 stofnuðu frumkvöðlar leikskólakennara
fyrstu samtök sín. Félag leikskólakennara átti frumkvæðið og óskaði samstarfs við Samband íslenskra sveitarfélaga, menntamálaráðuneytið og Heimili og skóla, sem tóku höndum saman við FL
um skipulag og framkvæmd dagsins. Með því að tileinka leikskólanum sérstaklega einn dag á ári er þess vænst að hann fái verðuga umfjöllun og jákvæða athygli allan ársins hring. Ákveðið hefur verið að halda dag leikskólans 6. febrúar ár hvert. Einkunnarorð dagsins eru „Við bjóðum ykkur góðan dag - alla daga. Markmiðið með deginum er einkum að gera þegna samfélagsins betur meðvitaða um þýðingu leikskóla fyrir börn, skapa jákvæða ímynd um leikskólakennslu og auka áhuga fólks á því að starfa í leikskólum. Í tilefni dagsins hefur verið gefið út lítið kynningarrit sem afhent verður öllum leikskólabörnum á Íslandi og fjölskyldum þeirra.

Kynningarbæklingur um Dag leikskólans (tengill á vef menntamálaráðuneytisins).

Frétt af vef Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Fundur er haldinn í Bæjarstjórn Garðs miðvikudaginn 6. febrúar 2008 á bæjarskrifstofunni að Sunnubraut 4 og hefst kl. 17:30.

Dagskrá:

1. Fundargerð 75. fundar bæjarráðs frá 16.01.08.
2. Fundargerð 76. fundar bæjarráðs frá 30.01.08.
3. Þriggja ára áætlun lögð fram til fyrri umræðu.
4. Samþykkt um Framtíðarsjóð Sveitarfélagsins Garðs lögð fram til fyrri umræðu.
5. Stefna Sveitarfélagsins Garð í skóla- og æskulýðsmálum.
6. Samningur um þátttöku í Forvarnar- og meðferðarteymi HSS.
7. Bréf frá forstjóra Hitaveitu Suðurnesja hf ásamt fylgigögnum dagsett 16.01.08. Efni: Sala Hafnarfjarðarbæjar á 95% hlut sínum í HS hf.
8. Bréf frá Bláa Lóninu hf dagsett 30.01.08. Efni: Forkaupsréttur á hlutabréfum.
9. Bréf frá Sýslumanninum í Keflavík dagsett 29.01.08. Efni: Varðandi vinnslu á útsvarshluta opinberra gjalda.
10. Fundargerð 57. fundar þjónustuhóps aldraðra frá 24.01.08.


Stóreflis hnúfubakstarfur fannst rekinn upp í fjöru við Garðskaga í dag. Dýrið er rúmir 10 metrar á lengd hið minnsta og liggur á bakinu í fjöruborðinu.

Samkvæmt upplýsingum Víkurfrétta hafði finnandi samband við Hafrannsóknarstofnun Íslands sem hyggst skoða gripinn á morgun. Skrokkur dýrsins er nokkuð heillegur, ekki leggur mikinn óþef af honum, og hann er víða settur hrúðurkörlum.

Hnúfubakar hér við land eru jafnan um 12,5 til 13 metrar á lengd fullvaxnir, kýrnar þó nokkuð þyngri, og geta náð allt að 95 ára aldri.

VF-myndir/Þorgils

Frétt tekin af vf.is

Á Reykjanesbraut gengur á með dimmum éljum og þar er ekki gott ferðaveður. Talsverð vandræði voru á brautinni í morgun þegar umferð stöðvaðist við þrengingarnar sem
þar eru vegna vegaframkvæmdanna. Um síðir tókst að losa stífluna með hjálp björgunarsveita og lögreglu. Nokkuð hefur verið um fasta bíla hér og þar innanbæjar.

Á meðfylgjandi korti af vef Vegagerðarnnar kemur fram að krap og snjór er á Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi og þæfingur á vegunum til Garðs og Sandgerðis.

Skafrenningur er á öllum leiðum.

Frétt tekin af vf.is

Færð er víða slæm á suðvesturhorni landsins og Hellisheiði er enn lokuð. Á Suðunesjum er hálka s.s. á Reykjanesbraut og á Grindavíkurvegi.
Krap og snjór er á Garðvegi sem og Sandgerðisvegi. Ófært er um Reykjanesið frá Höfnum til Grindavíkur. Sömuleiðis á Vatnsleysuströnd, samkvæmt korti Vegagerðarinnar.

Hægt er að fylgjast með færð á vegum á vef Vegagerðinnar, www.vegagerdin.is .

;1202467970
258;Sagnakvöld á Flösinni;

Í tilefni af 100 ára afmæli Garðs verður haldið sagnakvöld á Flösinni fimmtudaginn 14. febrúar nk. kl. 20. Á þessu sagnakvöldi skyggnumst við inní mannlífið í Garðinum en margt
hefur breyst í Garði á skömmum tíma.

Þeir Ásgeir Hjálmarsson, Hörður Gíslason og Gylfi Guðmundsson munu segja okkur sögur af fólki,
skemmtilegum uppákomum og lífinu í Garði. Sögumenn eiga það sameiginlegt að hafa alist upp í Garðinum og búið hér í einhvern tíma og frásagnir þeirra endurspegla
samfélagið í Garði í gegnum tíðina. Það er því fróðlegt og skemmtilegt fyrir Garðbúa á öllum aldri að heyra sögur kvöldsins. Sagnakvöldið er annar afmælisatburður ársins en Garðbúar geta fagnað hundrað ára afmæli bæjarins á skemmtilegum viðburðum í hverjum mánuði. Hittumst öll á Flösinni og eigum góða kvöldstund saman.

Nú eru að hefjast samverustundir fyrir mæður og börn á vegum Útskálakirkju og verða þær í Kiwanishúsinu við Heiðartún 4 í Garði. Byrjað verður mánudaginn 18. febrúar kl. 14:30 og svo
alltaf á mánudögum á sama tíma. Við hvetjum allar mæður sem eru heima með ung börn til að koma saman, spjalla og njóta samveru á notalegum stað. Heitt á könnunni og góð
aðstaða fyrir börnin til að leika sér. Feðurnir eru að sjálfsögðu velkomnir

Góð þátttaka var í 10. landsráðstefnunni um Staðardagskrá 21, sem haldin var að Hótel Örk í Hveragerði sl. föstudag og laugardag. Ráðstefnuna sátu 85 manns víðsvegar að af landinu,
en um 60 til viðbótar urðu frá að hverfa vegna ófærðar og einkar óhagstæðs veðurútlits. Þrátt fyrir þessi miklu afföll varð þetta ein best sótta Staðardagskrárráðstefnan frá upphafi.
Samtals höfðu 146 manns skráð sig á ráðstefnuna, þannig að ef allt hefði verið með felldu, hefði þetta orðið langfjölmennasta Staðardagskrárráðstefnan til þessa. Flestir voru þátttakendur í 5. ráðstefnunni, sem haldin var á Akureyri á útmánuðum 2002, en þar mættu 99 manns. Ráðstefnan í Hveragerði kemur þar næst á eftir.

Fjöldi skráninga á ráðstefnuna í Hveragerði gefur vísbendingu um að áhugi á málefnum sjálfbærrar þróunar fari mjög vaxandi. Yfirskrift ráðstefnunnar var „Sjálfbær þróun, betri heilsa og ný störf“. Á fyrri degi var fjallað um tengsl umhverfis og heilsu, en síðari daginn um spurninguna „Hvernig getur sjálfbær þróun skapað ný störf“. Af samtölum við ráðstefnugesti má ætla, að áhuginn beinist ekki síst að tengslum umhverfis og heilsu. Fyrirlestrar um þessi tengsl vöktu mikla athygli og umræður. Þar kom m.a. fram að mikil ónýtt tækifæri lægju í íslenskri náttúru, en rannsóknir hafa einmitt sýnt að útivist og hreyfing í náttúrunni gefa í mörgum tilfellum jafngóða eða betri raun og hefðbundnar lyfjameðferðir við meðhöndlun þunglyndis og annarra geðrænna sjúkdóma.

Fyrirlestrarnir sem fluttir voru á ráðstefnunni verða aðgengilegir á heimasíðu Staðardagskrár 21 á Íslandi á næstu dögum, www.samband.is/dagskra21 .

Þórunn Sveinbjarnardóttir, umhverfisráðherra setti ráðstefnuna en fyrsti liður á dagskrá var undirritun Ólafsvíkuryfirlýsingarinnar. Bæjarstjórn Garðs samþykkti yfirlýsinguna á fundi sínum í maí sl. en Særún Rósa Ástþórsdóttir formaður umhverfisnefndar undirritaði yfirlýsinguna sem fulltrúi Sveitarfélagsins Garðs. Alls undirrituðu 6 sveitarfélög yfirlýsinguna á ráðstefnunni. Með samþykkt yfirlýsingarinnar skuldbinda sveitarfélögin sig til að leggja sitt af mörkum til sjálfbærrar þróunar, meðal annars með því að virkja íbúa, félagasamtök og aðila atvinnulífsins til öflugrar þátttöku í verkefnum sem tengjast Staðardagskrá 21 og með því að hafa markmiðið um sjálfbæra þróun að leiðarljósi við gerð skipulagsáætlana, sem og við aðra ákvarðanatöku um málefni sveitarfélagsins.

Bæjarráð samþykkti fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 12. febrúar á fundi sínum síðdegis þar sem m.a. var fjallað um lóðaúthlutanir. Samtals var 44 lóðum úthlutað, 43 úr Klappa- og Teigahverfi og að auki hótellóð við Útskála. Aldrei hefur áður í sögu bæjarins verið úthlutað jafn mörgum lóðum á einum fundi. Nýtt hverfi miðsvæðis í bænum fer því einstaklega vel af stað.

Haldinn var sérstakur fræðslufundur um einelti í Gerðaskóla þann 11. febrúar sl. en á fundinn komu þeir bræður Óskar Hallgrímsson og Jón Páll Hallgrímsson frá Regnbogabörnum.
Um morguninn var Óskar með fræðslu fyrir nemendur í 6.-10. bekk. Hann náði vel til nemenda en hverjum og einum er hollt að fræðast um þennan vágest, eineltið.
Kl. 18:00 var fræðsla fyrir foreldra og starfsmenn sem margir höfðu einnig fengið fræðslu með nemendum um morguninn. Á fundinn mættu 25 manns.
Fræðslan var á vegum eineltisráðs skólans en fræðsla eða fyrirbyggjandi starf er m.a. á starfsáætlun ráðsins.

Mikill fjöldi fólks kom saman á sagnakvöldi á Flösinni í gærkvöldi en fullt var út úr dyrum. Ásgeir Hjálmarsson sagði skemmtilegar sögur af athafnamönnum sem bjuggu við strandlengjuna um miðja síðustu öld. Hörður Gíslason sagði frá gróðurfari í Garði og þeirri gróðureyðingu sem fylgdi róatsöfnun og vindasömu veðri. Hörður fléttaði inn í frásögn sína að 100 ár eru síðan fyrsta hitaveitan var starfsrækt og þau bættu lífsgæði sem fylgdi þeirri tækni. Gylfi Guðmundsson sagði gestum draugasögu sem var vel viðeigandi í myrkrinu á Garðskaga. Óhætt er að segja að stemningin hafi verið heimilisleg og góð og gestirnir sem voru á öllum aldri höfðu virkilega gaman af. Sagnakvöldið var hluti af afmælisatburðum sem skipulagðir hafa verið í tilefni af 100 ára afmæli Garðs en þetta er annar atburðurinn á árinu.

Kynning á viðburða- og menningardagskrá Saltfisksetursins og Grindavíkurbæjar 2008, verður í Saltfisksetrinu í Grindavík, laugardaginn 23. febrúar, frá kl. 17-19.

Óskar Sævarsson, forstöðumaður Saltfisksetursins og Sigrún Jónsd. Franklín, verkefnastjóri kynna viðburða- og menningardagskrá Grindavíkur og Saltfisksetursins.
Í boði verða ýmsir menningarviðburðir á árinu s.s.: þjóðháttakynningar, menningar- og sögutengdar göngur, fræðslukvöld, listviðburðir, tónleikar, auk hefðbundinna dagskrárliða, Sjóarans síkáta, Jónsmessugöngu á Þorbjörn o.m.fl. menningarlegt. Sjá má dagskrá á heimsíðu Grindavíkur, www.grindavik.is

Sigrún mun jafnframt kynna gönguverkefnið „Af stað á Reykjanesið“, kynning á gömlum þjóðleiðum, þjóðleiðarbæklingum, skipulögðum ferðum með leiðsögn og gönguhátíð um verslunarmannahelgina. Gerð þjóðleiðarbæklinga var einstaklingsverkefni Sigrúnar, í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Ferðamálasamtök Suðurnesja gefa þá út. Lokaverkefni hennar í náminu var ritið Sagnaslóðir á Reykjanesi I sem kom út s.l. sumar. Sigrún útskrifast þennan dag með MA í hagnýtri menningarmiðlun og af því tilefni býður hún einnig alla hjartanlega velkomna í Saltfisksetrið.
sjf menningarmiðlun, sjf@internet.is

Mögulegt er að Vogar, Sandgerði og Garður muni efla samstarf sitt á skipulags- og byggingarsviði.

Þessi hugmynd er að frumkvæði Vogamanna, en sveitarfélögin hafa síðustu tvö ár verið í samvinnu um félagsþjónustu.

Róbert Ragnarsson sagði í samtali við Víkurfréttir að þar sem öll sveitarfélögin séu að reka skipulags- og byggingarsvið sé sjálfsagt að þau velti fyrir sér hvort ekki sé hægt að finna einhver samlegaðaráhrif með nánari samvinnu. Þá liggi fyrir Alþingi frumvarp um breytingu á skipulagslögum.

„Við höfum verið í rosalega góðu samstarfi um félagsþjónustuna þannig að það er rökrétt að skoða hvort hægt sé að fara út í samstarf á fleiri sviðum,“ sagði Róbert. „Þetta eru fjölbreytt verkefni og svo hefur verið gríðarlega mikið að gera í þessum málaflokkum hjá öllum þremur sveitarfélögunum á undanförnum árum þannig að við viljum athuga hvort við getum unnið frekar að þessu saman. Þetta er bara hugmynd eins og staðan er í dag, en nú þurfum við bara að setjast niður og skoða framkvæmdina á þessu máli. Hver kostnaðurinn verði og hvernig verkefnaskiptingin verður og þess háttar.“

Bæði Garður og Sandgerði hafa myndað vinnuhópa til að skoða þetta mál ofan í kjölinn.

Frétt tekin af vf.is

Vikuna 18.-22. febrúar stendur yfir stærðfræðiátak hjá öllum nemendum Gerðaskóla. Það fer fram á þann hátt að stærðfræðitímum er fjölgað um tvo hvern dag en önnur fög lögð til hliðar á meðan. Með átaki sem þessu ná nemendur gjarnan að tileinka sér umtalsverða þekkingu miðað við hefðbundið skipulag.
Kennarar hafa undirbúið átakið með því að útbúa mikið af stærðfræðiþrautum og efni auk þess sem auðvelt er að nálgast það á vefnum þar sem kennslustofur eru mjög vel tækjum búnar í Gerðaskóla.
Þessa daga er algengt að sjá nemendahópa út um allan skóla mælandi gólffleti og fleira, greinilega í tengslum við átakið. Gott væri að átakið mundi ekki aðeins auka þekkingu nemenda í greininni heldur einnig að einhverjum yrði ljóst hve skemmtileg stærðfræðin er í raun.

Bæjarráð Sveitarfélagsins Garðs hefur samþykkt að leggja allt að 6 milljónir kr. aukalega í launagreiðslur til starfsmanna sveitarfélagsins á árinu 2008.
Sambærilegar tillögur eru lagðar fram í Sandgerðisbæ og Sveitarfélaginu Vogum.

Með aðgerðunum er ætlunin að umbuna því góða starfsfólki sem vinnur hjá sveitarfélaginu og sýnir því tryggð og velvilja. Vonast er til að þessi breyting efli enn frekar starfsanda á stofnunum sveitarfélagsins.

Tillaga 1
Bæjarráð Sveitarfélagsins Garðs samþykkir að leggja allt að 6 milljónir kr. aukalega í launagreiðslur til starfsmanna sveitarfélagsins á árinu 2008.
Um er að ræða greiðslur til starfsmanna sem greiddar verða 1. maí og 1. september. Þeir starfsmenn sem eru í föstu starfi hjá Sveitarfélaginu Garði 1. maí og 1. september fá umræddar eingreiðslur á árinu 2008.

Markmið með þessum aðgerðum er að koma til móts við aukið álag starfsmanna vegna fjölgunar íbúa á undanförnum árum, stuðla að stöðugum gæðum þjónustunnar og ekki síst til að lágmarka starfsmannaveltu.
Samþykktin byggir á eftirfarandi viðmiðum:

Ófaglærðir starfsmenn í STFS og VSFK sem eru í launaflokki 122 og neðar fái greiddar 40.000 kr. 1. maí og 40.000 kr. 1. september miðað við 100% starfshlutfall.
Aðrir starfsmenn í STFS og VSFK fái greiddar 30.000 kr. 1. maí og 30.000 kr. 1. september miðað við 100% starfshlutfall.
Grunnskóla- og leikskólakennarar og annað háskólamenntað starfsfólk fái greiddar 50.000 kr. 1. maí og 50.000 kr. 1. september miðað við 100% starfshlutfall.

Tillaga 2
Bæjarráð samþykkir að stuðla að heilsueflingu meðal starfsmanna sveitarfélagsins með eftirfarandi hætti:
Sveitarfélagið Garður styrkir þá starfsmenn sveitarfélagsins sem vilja stunda reglubundna líkamsrækt með 15.000 kr. fjárframlagi á móti árgjaldi á árinu 2008. Starfsmenn í hlutastarfi fá framlag miðað við hlutfall starfs. Greiðsla styrkja fer fram hjá gjaldkera gegn framvísun kvittunar á greiðslu ársgjalds eða árskorts.

Bæjarráð leggur áherslu á þá staðreynd að umboð sveitarfélagsins til kjarasamningsgerðar er hjá launanefnd sveitarfélaga. Kjarasamningar, röðun í launaflokk og starfsmat á að byggja upp í frjálsum samningum á milli stéttarfélaga og launanefndar sveitarfélaga. Bæjarráð vill hinsvegar leggja áherslu á að í þeim kjarasamningum sem gerðir verða á árinu 2008 verði gert ráð fyrir þeim möguleika að greiða megi starfsmönnum launaviðbætur eftir formlegum leiðum og með gagnsæu ferli, vegna tímabundinna aðstæðna sem kunna að koma upp í einstökum sveitarfélögum landsins.

Tónfundur verður haldinn laugardaginn 23. febrúar á Degi tónlistarskólanna. Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá er í boði en frumflutt verða nokkur verk eftir nemendur skólans fyrir gítar, trompet og bjöllukór. Tónleikar hefjast kl.11:00 í sal Gerðaskóla.
Allir velkomnir!

Minnt er á áður auglýsta ljósmyndasamkeppni sem sett var af stað í tilefni af 100 ára afmæli Garðs. Landslags- og/eða mannlífsmyndum úr Garðinum á að skila inn eigi síðar en 29. febrúar 2008 á bæjarskrifstofu, framkallaðar í stærðinni A4 og A5 í lokuðu umslagi. Upplýsingar um ljósmyndarann þurfa að fylgja með, einnig í lokuðu umslagi. Hver ljósmyndari merkir sín umslög með dulnefni. Haldin verður sýning á myndunum sem berast í ljósmyndakeppnina og valdar myndir fjölfaldaðar á póstkort í samráði við ljósmyndara.
Verðlaun verða veitt fyrir þrjár bestu myndirnar; kr. 35,000 fyrir 1.sætið, kr. 25.000 fyrir 2. sætið og kr. 15.000 fyrir 3. sætið. Ellert Grétarsson ljósmyndari situr í dómnefnd ásamt þremur aðalmönnum í nefnd sem undirbýr 100 ára afmæli Garðs. Dómnefndin hvetur fólk á öllum aldri til þess að skella sér út með myndavélina og grípa falleg og skemmtileg augnablik í náttúru, umhverfi og mannlífi Garðs.

Foreldraverðlaun Heimilis og skóla – landssamtaka foreldra verða veitt 15.maí 2008 í 13. sinn. Að auki verða veitt hvatningarverðlaun til einstaklinga og stofnana ef tilefni þykir til.
Leitað er eftir tilnefningum um einstaklinga, félög, fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög eða skóla á leik,- grunn- og framhaldsskólastigi sem stuðlað hafa að:
- árangursríkum leiðum við að efla samstarf foreldra og kennara
- jákvæðum hefðum í samstarfi heimila og skóla
- því að brúa bilið milli foreldra og nemenda

Sérstök dómnefnd sem í sitja fulltrúar frá Skólastjórafélagi Íslands, Kennaraháskóla Íslands, svæðasamtökum foreldra, fræðsluskrifstofum og fulltrúum frá Heimili og skóla mun velja verkefni til verðlauna sem uppfylla eitt eða fleiri af ofangreindum viðmiðum. Enn fremur er skilyrði að verkefnið:
- hafi skýran tilgang
- hafi fest rætur og sýni fram á varanleika
- að foreldrar komi með einhverjum hætti að verkefninu
Senda skal inn tilnefningar á rafrænan hátt með því að fylla út eyðublað á www.heimiliogskoli.is . Síðasti skiladagur tilnefninga er 4. apríl 2008.
Í fyrra hlaut Íþróttafélagið Grótta á Seltjarnarnesi Foreldraverðlaun Heimilis og skóla fyrir samræmingu skóladags og æfingatíma í samvinnu við bæjaryfirvöld, foreldra og grunnskóla Seltjarnarness.

Nánari upplýsingar á heimasíðu
Heimilis og skóla www.heimiliogskoli.is
Sími: 562 7472

Fundur er haldinn í Bæjarstjórn Garðs miðvikudaginn 5. mars 2008 á bæjarskrifstofunni að Sunnubraut 4 og hefst kl. 17:30.

Dagskrá:

1. Fundargerð 77. fundar bæjarráðs frá 13.02.08.
2. Fundargerð 78. fundar bæjarráðs frá 20.02.08.
3. Ósk Ernu Sveinbjarnardóttur um tilfærslu í starfi.
4. Samþykkt um Framtíðarsjóð Sveitarfélagsins Garðs. Seinni umræða.
5. Þriggja ára áætlun, seinni umræða.
6. Fundargerð Félagsmálanefndar Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga frá 090108.
7. Fundargerð 583. fundar Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum.
8. Fundargerð 185. fundar stjórnar Brunavarna Suðurnesja frá 040208.
9. Bréf frá Varasjóði húsnæðismála dagsett 14.02.08 lagt fram. Efni: Sölu- og rekstrarframlög Varasjóðs húsnæðismála.
10. Bréf frá Sandgerðisbæ dagsett 13.02.08 lagt fram. Efni: Samstarf í skipulags- og byggingarmálum, fulltrúar í vinnuhóp Sandgerðisbæjar.
11. Bréf frá Sandgerðisbæ dagsett 13.02.08 lagt fram. Efni: Viðvörunarljós blikka í atvinnumálum á Suðurnesjum. Áskorun til sveitarstjórnarmanna um tafarlausar aðgerðir.
12. Bréf frá Slökkviliði Keflavíkurflugvallar, Slökkviliði Sandgerðis og Brunavörnum Suðurnesja dagsett 20.02.08 lagt fram. Efni: Viljayfirlýsing um sameiningu Slökkviliðs Keflavíkurflugvallar, Slökkviliðs Sandgerðis og Brunavarna Suðurnesja.

272;Garðveisla ;

Sveitarfélagið Garður býður til söngskemmtunar sunnudaginn 9. mars kl. 20:00 í Gerðaskóla. Skemmtunin er liður í afmælisdagskrá bæjarins.
Flutt verða lög og textar eftir fólk tengt Garði.

Fram koma:
Dagný Jónsdóttir, Vignir Bergmann, Barnakór Gerðaskóla, Söngsveitin Víkingar
Grænir vinir og Hljómsveitin Crash
Veislustjóri er Þorsteinn Eggertsson

Spilað verður Bingó á milli atriða og eru veglegir vinningar í boði. 10. bekkur í Gerðaskóla selur kaffi og meðlæti og rennur allur ágóði í ferðasjóð þeirra.

Garðbúar og aðrir gestir eru hvattir til þess að missa ekki af þessari einstöku tónlistarveislu.

Ferðafélagið Útivist verður með gönguferð á Reykjanesi næstkomandi laugardag og er hún upphafið að raðgöngu félagsins frá Reykjanestá yfir á Font á Langanesi.

Á laugardaginn verður haldið frá Gunnuhver að litla vitanum á Skarfasetri á Reykjanestá sem er upphafsstaður „Langleiðarinnar“.

Fylgt verður slóða sem liggur með ströndinni eftir Krossavíkur- og Háleyjabergi að brimkatlinum sem er sérkennilegt náttúrufyrirbæri. Þarna er gaman að fylgjast með samspili sjávar og lands einkum þegar það er brimasamt. Miklir skipskaðar hafa orðið á þessu svæði. Áfram verður haldið eftir Staðarbergi að Staðarhverfi en þar var prestssetur og kirkjustaður. Staðarkirkja var flutt í Járngerðarstaðahverfi árið 1909. Vegalengd er 19 km og göngutími 6-7 klst, segir í leiðarlýsingu.

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Útivistar www.utivist.is

frétt tekin af vf.is

Í tilefni af 90 ára afmæli félagsins færði Kvenfélagið Gefn leikskólanum
Gefnarborg 60 þúsund til kaupa á hljómborði. Elsa Pálsdóttir leikskólastjóri tekur við gjöfinni frá Jónínu Holm, kvenfélagskonu.

Sveitarfélagið Garður býður til söngskemmtunar sunnudaginn 9. mars kl. 20:00 í Gerðaskóla. Skemmtunin er liður í afmælisdagskrá bæjarins.
Flutt verða lög og textar eftir fólk tengt Garði.

Fram koma:
Dagný Jónsdóttir, Vignir Bergmann, Barnakór Gerðaskóla, Söngsveitin Víkingar
Grænir vinir og Hljómsveitin Crash
Veislustjóri er Þorsteinn Eggertsson

Spilað verður Bingó á milli atriða og eru veglegir vinningar í boði. 10. bekkur í Gerðaskóla selur kaffi og meðlæti og rennur allur ágóði í ferðasjóð þeirra.

Garðbúar og aðrir gestir eru hvattir til þess að missa ekki af þessari einstöku tónlistarveislu.

276;Loðnugangan útaf Garðskaga;

Loðnugangan er nú kominn inn á Faxaflóa og eru nokkur skip að veiðum norðaustur af Garðskaga.
Veiðin er góð þannig að þau hafa stutta viðkomu á miðunum áður en haldið er til löndunar. Nú er búið að veiða um það bil helming af kvótanum og vonast sjómenn nú til að svonefnd vesturganga komi, eins og stundum hefur gerst, en ekkert hefur enn bólað á henni og togarar á Vestfjarðamiðum hafa ekki orðið hennar varir.

Frétt af vf.is

Aukafundur er haldinn í Bæjarstjórn Garðs miðvikudaginn 12. mars 2008 á bæjarskrifstofunni að Sunnubraut 4 og hefst kl. 17:30.

Dagskrá:

1. Fundargerð 79. fundar bæjarráðs frá 10.03.08.
Á bæjarráðsfundinum var m.a. fjallað um fundargerð byggingarnefndar um álver í Helguvík þar sem byggingarnefndin mælir með því að sveitarstjórn Garðs samþykki beiðni Norðuráls um byggingarleyfi á Stakksbraut 1.

Fullt var út úr dyrum á Garðveislu sem haldin var í Gerðaskóla um síðastliðna helgi. Sveitarfélagið bauð Garðbúum og gestum þeirra til söngskemmtunar í tilefni af 100 ára afmæli Garðs en skemmtunin var þriðji afmælisviðburður ársins. Garðbúar hafa tekið þessu fagnandi og notið fjölbreyttra skemmtiviðburða í Garði að undanförnu.
Í veislunni komu margir valinkunnir listamenn og konur fram en flest þeirra eru búsett hér eða tengjast Garði á einhvern hátt. Flytjendur fluttu lög og texta eftir Garðbúa en veislustjóri var Garðmaðurinn Þorsteinn Eggertsson.
Fram komu þau Dagný Jónsdóttir, Vignir Bergmann, Söngsveitin Víkingar, Hljómsveitin Crash, Grænir vinir og Barnakór Gerðaskóla.
Á milli atriða spiluðu gestir bingó og var glæsilegt grill í aðalvinning, 10. bekkur í Gerðaskóla sá um kaffisölu en allur ágóði rann í ferðasjóð þeirra.
Flytjendum, gestum og öllum þátttakendum er þakkað fyrir framlag sitt til veislunnar og sérstakar þakkir fær Jónatan Ingimarsson fyrir hugmynd og skipulagningu Garðveislunnar.

Undirbúningsframkvæmdir fyrir álver Norðuráls í Helguvík hófust í morgun þegar bæjarstjórarnir Oddný Harðardóttir úr sveitarfélaginu Garði og Árni Sigfússon úr Reykjanesbæ afhentu Ragnari Guðmundssyni, forstjóra Norðuráls byggingarleyfi fyrir álveri í Helguvík.
Í fyrstu verður lagður vegur að lóðinni, öryggisgirðing reist og sett upp verkefnisskrifstofa á staðnum. Áformað er að taka fyrstu skóflustungu að kerskála innan tíðar.
Líkt og álver Norðuráls á Grundartanga veður álverið í Helguvík byggt í áföngum þannig að fyrirtækið vaxi hóflegum skrefum fyrir íslenskt hagkerfi. Áætlað er að fyrsta áfanga framkvæmda verði lokið árið 2010 og að framleiðslugeta álversins verði þá um 150.000 tonn á ári. Öðrum áfanga á að verða lokið árið 2015 og verður framleiðslugetan þá komin í 250.000 tonn.
Áformað er að hefja álframleiðslu í Helguvík síðla árs 2010.

Frétt og mynd af vef VF.

Á annan í páskum verður boðið upp á gönguferð með leiðsögn í boði Bláa Lónsins og Grindavíkurbæjar. Gangan hefst kl. 13.00 við bílastæði Bláa lónsins og er áætlað að hún taki um 2-3 klukkustundir. Enginn þátttökukostnaður er í gönguna.

Gengið verður m.a. um mosagróið Illahraun, framhjá Rauðhól (gígnum sem hraunið kom úr á sögulegum tíma), farið með Skipstíg, fornri þjóðleið, haldið austur með suðurhlíðum Þorbjarnarfells og inn á Baðsvelli. Þar er ætlunin m.a. að kíkja á þjófaslóðir og hin gömlu sel Grindvíkinga. Þá verður gengið yfir að svæði Hitaveitu Suðurnesja og um hið litskrúðuga lónssvæði að lækningalindinni og endað í heilsulind. Reynt verður að hafa ferðina og fræðsluna þannig að börn jafnt sem fullorðnir hafi gagn og gaman af. Góður skófatnaður æskilegur og gott að taka með sér smá nesti. Allir á eigin ábyrgð. Í lok göngu verður tilboð, 2 fyrir 1 ofan í lónið, vatnsleikfimi kl. 16.30 og spennandi páskamatseðill á Lava veitingastaðnum. Sjá nánar á www.bluelagoon.is

Jafnframt er tilvalið að koma við í Listsýningarsal Saltfisksetursins í Grindavík og skoða áhugaverða sýningu Fríðu Rögnvaldsdóttur, Forkar og fagrar meyjar. Opnunartími frá kl. 11 – 18. Sjá nánar á www.saltfisksetur.is


Gaman er að segja frá því að fyrir um það bil tveimur vikum kom upptökufólk frá Sjónvarpinu í Garðinn til þess að taka upp tónlistaratriði fyrir Stundina okkar. Þó nokkrir krakkar í Tónlistarskóla Garðs sem og í Barnakór Garðs létu ljós sitt skína í atriðunum. Tekin voru m.a. upp tvö lög sungin af barnakórnum en bjöllukór Tónlistarskólans tók einnig þátt. Á páskadag, sunnudaginn 23. mars verða tvö lög sýnd, eitt sungið af barnakórnum og annað með bjöllukórnum. Stundin okkar verður svo endurtekin fimmtudaginn 27. mars. Allir Garðbúar ættu því að fylgjast með Stundinni á sunnudaginn.

Útskálakirkja var opnuð að nýju á skírdag, eftir umfangsmiklar lagfæringar sem gerðar hafa verið á kirkjunni. Innandyra hefur kirkjan verið færð til upprunalegs útlits í bland við nútíma þægindi. Stærsta verkið var að skipta um gólf í kirkjunni, en að auki voru fjalir í veggjum teknar niður og pússaðar og settar upp að nýju.

Útskálakirkja hefur verið máluð í upprunalegum litum að innan og altarlistaflan verið hreinsuð og lagfærð. Ítarlega var fjallað um breytingarnar í síðasta tölublaði Víkurfrétta sem má nálgast á forsíðu vf.is

Í vefsjónvarpi Víkurfrétta má nálgast predikun herra Karls Sigurbjörnssonar, biskups yfir Íslandi, en hann predikaði í Útskálakirkju á skírdag.

Um er að ræða ca 130 Mb. skrá og gæti verið betra fyrir marga notendur að niðurhala skránni áður en horft er á hana.

Frétt og mynd af vef VF.

Alls bárust 57 umsóknir í menningarstyrki þá sem Menningarráð Suðurnesja auglýsti nú eftir áramótin. Alls munu 17 milljónir koma til úthlutunar en sótt var um vel á annað hundrað milljónir í þessum umsóknum

Garðar Ketill Vilhjálmsson, formaður nefndarinnar, segir heildarverðmæti verkefnanna á bak við umsóknirna geta numið hátt í 700 milljónir króna. „Þarna var mikill fjöldi af áhugaverðum verkefnum þannig að reikna má með að eitthvað gott komi út úr þessu. Úthlutunin fer svo að sjálfsögðu eftir eðli og umfangi hvers verkefnis en vinna við að vega og meta umsóknir er þegar hafin undir stjórn sérstaks verkefnastjóra sem við fengum til að meta faglega þáttinn. Við stefnum að úthluta þessu núna í byrjun apríl,“ sagði Garðar í samtali við VF.

Menningarstyrkirnir sem hér um ræðir komu til á síðasta ári þegar menntamálaráðherra og samgönguráðherra og sveitarfélögin á Suðurnesjum geðu með sér 3ja ára samning um menningarmál á Suðurnesjum. Tilgangur samningsins er m.a. sá að efla menningarstarf á Suðurnesjum og beina stuðningi ríkisins og sveitarfélaga á Suðurnesjum við slíkt starf í einn farveg.
Þá er samningnum ætlað að tryggja sem best frumkvæði og áhrif sveitarfélaganna við forgangsröðun verkefna og auka samstarf þeirra við framkvæmd og stefnumótun menningarmála í landshlutanum.

Í kjölfar samningsins stofnuðu sveitarfélögin Menningarráð Suðurnesja til að halda utan um verkefnið.

Frétt af vf.is

Í febrúar sl. færði kvenfélagið Gefn barnastarfi Útskálakirkju skjávarpa að gjöf í tilefni 90 ára afmælis kvenfélagsins. Þessi gjöf er mjög kærkomin þar sem mikið er til af fræðsluefni á tölvutæku formi s.s. biblíusögur með myndum o.fl. Það var Jónína Holm sem afhenti gjöfina á NTT samverustund og voru börnunum sýndar myndir sem teknar hafa verið í starfinu að undanförnu. Börnin þökkuðu fyrir sig með söng og var mikil gleði ríkjandi.
Það var Kristjana H. Kjartansdóttir sem tók við gjöfinni fyrir hönd barnastarfsins.

NTT hópurinn fór á mót sem haldið var í Vatnaskógi 7.-8. mars sl. á vegum Kjalarnessprófastsdæmis. Mótið bar yfirskriftina Bænin má aldrei bresta þig.
Þarna voru börn frá mörgum kirkjum úr prófastsdæminu og var það Hreiðar Örn Stefánsson sem skipulagði og stjórnaði mótinu af sinni alkunnu snilld. Hann gat þess á kvöldvökunni að hann og Kristjana Kjartansdóttir hafi átt upptökin að því að halda slík mót árið 1994, svo þetta mót væri nú haldið í fimmtánda sinn. NTT hópurinn skemmti á kvöldvöku á mótinu við mikinn fögnuð viðstaddra.

Kiwanis

Færðu mig upp fyrir alla muni!